WING TSUN KUNG-FU POLSKA - aktualności i wydarzenia:

OŚWIADCZENIE SIJO LEUNG TINGA W SPRAWIE BYŁYCH INSTRUKTORÓW Z POZNANIA

Udostępniamy do wglądu oficjalne stanowisko głowy kwatery głównej Międzynarodowego Stowarzyszenia Wing Tsun z siedzibą w Hongkongu odnośnie byłych instruktorów Leung Ting Wing Tsun Kung-Fu z Poznania

oświadczenie Sijo Leung Tinga

Tłumaczenie dokumentu:

28.01.2011

OTWARTE OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że ani Wielki Mistrz Leung Ting, ani żaden z wykwalifikowanych instruktorów z Kwatery Głównej Międzynarodowego Stowarzyszenia Wing Tsun z siedzibą w Hongkongu nie nauczał ostatnio nizej wymienionych rebeliantów E.E.W.T.O. (Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Wing Tsun):

Kamil Kalida
Kamil Liedke
Maciej Szyszka
Krzysztof Kaczmarek

W związku z tym, wyżej wymienieni rebelianci nie będą uznawani przez IWTA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wing Tsun) ani przez żadne podlegające mu stowarzyszenie.

Z wyrazami szacunku,

Sifu Robin Tsang

(Z upoważnienia prof. Leung Tinga)