Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

Trzecie seminarium Fundacji Wing Tsun Kung-Fu Polska w Kielcach odbędzie się w dniach 18-19.04.2020 i będzie kontynuacją zeszłorocznego stażu, poświęconego technikom Muk Yan Chong Fat (drewnianego manekina). To już nasza tradycja, że tematem kieleckich seminariów jest drewniany manekin. Rozpoczęliśmy ją w roku 2018 seminarium dotyczących podstaw treningu na drewnianym manekinie oraz pierwszym dwóm częściom formy i technik, które uchodzą za najwyższy poziom ręcznych technik Wing Tsun. Tym razem skupimy się wokół części czwartej i omówimy następujące techniki: dai chung kuen, kau sau, dai bong sau, dong sau (aka dai fak sau), wong cheung gerk, dai wong cheung gerk, lau sau, gow jin sau, mui fa bo. Oczywiście zajmiemy się także, a nawet przede wszystkim, sekcjami chi sau z tej części formy.

Program seminarium:

18.04.2020

11:00-13:00 – pierwszy trening (4. część formy – prezentacja, omówienie szczegółów, trening na manekinie, praktyczne aplikacje)
14:00-16:00 – drugi trening (aplikacje cd., sekcje chi sau 4A, 4B)

19.04.2020

10:00-12:00 – pierwszy trening (sekcje 4C, 4D, 4E + dodatki)
12:00-14:00 – egzaminy

—–

The third seminar of Wing Tsun Kung-Fu Polska Foundation in Kielce will take place on 18-19.04.2020, being continuation of the last-year seminar, whose topics were Muk Yan Chong Fat (wooden dummy) techniques. It’s been already our tradition that the topics of the seminars in Kielce are the techniques of the wooden dummy. We have started the tradition in 2018, organizing a seminar about the training basics with the usage of the wooden dummy as well as the first and the second part of the form and techniques that are considered as the highest-level hand techniques of Wing Tsun. This time, we will focus on the fourth part and applications of the following techniques: dai chung kuen, kau sau, dai bong sau, dong sau (aka dai fak sau), wong cheung gerk, dai wong cheung gerk, lau sau, gow jin sau, mui fa bo. Obviously, we will handle also, which will be the most important part of the class, with chi sau sections of this part of the form.

Schedule of the seminar:

18.04.2020

11:00-13:00 – 1st training (4th part of the form – demonstration, details, training on wooden dummy, practical applications)
14:00-16:00 – 2nd training (applications cont., chi sau sections 4A, 4B)

19.04.2020

10:00-12:00 – 1st training (sections 4C, 4D, 4E + extras)
12:00-14:00 – examinations

Przejdź do góry