Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

Drugie seminarium Wing Tsun Kung-Fu w Kutnie odbyło się w dniach 23-24.02.2019. Było to seminarium ogólnopolskie, ponieważ wzięli w nim udział uczniowie z wielu części Polski, m. in. z Warszawy, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Sierpca i Kielc. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Starosta Kutnowski Daniel Kowalik, a patronat medialny objęło kutnowskie Radio Q 100,7 FM.

Tym razem tematem było „przygotowanie do treningu sekcji chi sau”. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie do tej pory nie nauczane w Polsce. Program ten stanowi łącznik między etapem ćwiczeń Dan Chi Sau (technik wykonywanych jedną ręką) a pełnym wejściem w temat sekcji chi sau. Do tej pory w Polsce nauka sekcji chi sau sprowadzała się do pobieżnego przejścia przez kilka podstawowych cykli z zakresu Dan Chi Sau (najczęściej jednego cyklu), następnie adept był od razu uczony wykonywania ćwiczenia Poon Sau, którego poprawne wykonanie stanowi jedno z najtrudniejszych wyzwań. Poprawne wykonanie Poon Sau może zająć wiele lat. Program, który zademonstrowaliśmy podczas seminarium, pozwolił wielu uczniom lepiej zrozumieć podstawowe zagadnienia, związane z treningiem technik „lepkich rąk”, i lepiej się przygotować do właściwego treningu całych sekcji. Ostatnim punktem seminarium była cała sekcja chi sau w podziale na wersję krótką, długą i alternatywną (tzw. wersję B). Na samym końcu seminarium Si-Fu Marcin pokazał nawiązania i zbieżności między pierwszą sekcją chi sau z zakresu technik Siu Nim Tao i Chum Kiu oraz bardzo zaawansowanym materiałem, ćwiczonym na 4. stopniu mistrzowskim, czyli sekcjami drewnianego manekina.

Kutno 23-24.02.2019 - drugie seminarium-2

Kutno 23-24.02.2019 – drugie seminarium-2

Tak jak w zeszłym roku Fundacja Wing Tsun Kung-Fu Polska pozyskała we współpracy z lokalnymi instytucjami, czyli ze Starostwem Powiatowym miasto Kutna oraz Fundacją Inkubator Innowacji Społecznych, środki na zapewnienie noclegu i posiłków dla uczniów, asystentów i instruktorów dojeżdżających na to wydarzenie z innych miast.

Zajęcia odbyły sie na sali gimnastycznej LO im. Dąbrowskiego przy ulicy Dąbrowskiego 1.

Informacja o wydarzeniu na Facebook-u

Podczas wydarzenia obecna była kutnowska prasa. Dziennikarze Radia Q 100,7 FM przeprowadzili wywiady z uczestnikami seminarium. Poniżej kilka relacji poprzedzających nasze seminarium oraz relacji z samego seminarium:

Gość Radia Q, 9:30: Paweł Łebkowski, Prezes Fundacji Inkubator Innowacji Społecznych oraz Fundacji Wing Tsun Kung-Fu Polska

Opublikowany przez Radio Q 100,7 FM Piątek, 22 lutego 2019

Dziś drugi dzień Ogólnopolskiego Seminarium Wing Tsun Kung-Fu. W jego ramach mistrz Sifu Marcin Błaszak prowadzi darmowe…

Opublikowany przez Radio Q 100,7 FM Niedziela, 24 lutego 2019

Mózgi parują!

Opublikowany przez Si-Fu Marcin Błaszak Niedziela, 24 lutego 2019

Przejdź do góry