Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

W dniu 23.01.2020 podczas treningu na sali jednej z naszych szkół wydarzyło się coś niesamowitego. Po 30 latach spotkali się Si-Fu i To-Dai – Marek Stefaniak i Artur Rychta. Było to historyczne spotkanie.

Si-Sok Artur Rychta był w latach 80. i 90. najbardziej zaawansowansowanym uczniem Si-Kunga Marka Stefaniaka, który po swojej rezygnacji z funkcji głównego instruktora Wing Tsun w Polsce Jemu przekazał tą funkcję. Artur Rychta jest praktykiem, znającym Wing Tsun nie tylko w przekazie Mistrza Leung Tinga. Po rozpadzie pierwszego zgrupowania Wing Tsun w Polsce ćwiczył On również przekaz Wong Shun Leunga. Chociaż już od dawna nie naucza, cały czas ćwiczy we własnym zakresie.

U nas pojawił się jako gość honorowy, przekazując nam podczas rozmowy w ostatniej części treningu kolejne strzępy początków i historii polskiego Wing Tsun z lat 80. i 90. Najbardziej wzruszającym momentem było jednak pierwsze po 30 latach spotkanie dwóch weteranów naszej sztuki walki. Bardzo się cieszymy, że ludzie, którym my zawdzięczamy, że dzisiaj możemy w naszym kraju ćwiczyć Wing Tsun w takiej a nie innej postaci, zaczynają znów pojawiać się wśród nas. Różni nas co najmniej jedno pokolenie, ale w sercu mamy wszyscy to samo – miłość do Wing Tsun, sztuki walki Pięknej Wiosny, która dzięki takim ludziom rozkwita coraz mocniej.

Si-Sok, dziękujemy za Twoje odwiedziny i mamy nadzieję, że niedługo znowu się wszyscy spotkamy na sali.

Więcej zdjęć z tego spotkania i więcej materiałów o Si-Soku Arturze Rychcie jest dostępnych w naszej galerii.

—–

On 23.01.2020, during a regular class in one of our schools, an amazing thing happened. After 30 years, Si-Fu and To-Dai met again – Marek Stefaniak and Artur Rychta. That was an epic moment.

Si-Sok Artur Rychta was in the 80s and 90s the most advanced student of Si-Kung Marek Stefaniak, who after his resignation from the function of Wing Tsun chief instructor of Poland passed this function on Him. Artur Rychta is a practitioner who knows Wing Tsun not only of the Master Leung Ting’s lineage. After the first Wing Tsun community in Poland collapsed, he practiced the Wong Shun Leung lineage as well. Though he has not been teaching anymore, he practices on his own.

He was our honorary guest, telling us in the last part of our training another bunch of pieces about the beginning and the history of the Polish Wing Tsun from the 80s and 90s. However, the most affecting moment was for us the first contact of two veterans of our martial art after 30 years. We are very happy that people whom we owe the possibility to practice in our country Wing Tsun as it is has started appearing among us. We are representatives of at least one younger generation, but what we have in our hearts is still the same – love for Wing Tsun, the martial art of Beautiful Spring who owing to these people blooms stronger and stronger.

Si-Sok, thank you for your visit and we hope that very soon we will meet again in the gym.

More pictures from this event and more footage about Si-Sok Artur Rychta are available in our gallery.

Artur Rychta - Warszawa 23.01.2020 - 5

Przejdź do góry