Nasi Przyjaciele

Fundacja zrzesza osoby o „otwartych głowach” i z tego względu nie zamykamy się na inne organizacje, które dzielą z nami przekonania co do misji i wartości jakie niosą ze sobą sztuki walki.
Z powyższego wynika nawiązanie ścisłej współpracy z Węgierskim Stowarzyszeniem Sztuk Walki Wu De (Wu De Harcművészeti Egyesület),
które owocuje wymianą doświadczeń w ramach wspólnych seminariów, treningów i spotkań.

Węgierskie Stowarzyszenie Sztuk Walki Wu De (Wu De Harcművészeti Egyesület), na czele którego stoi Mistrzyni Wing Tsun Kung-Fu Si-Je Kovács Eszter (5. stopień mistrzowski) oraz Si-Hing Dr Kovács Milán (3. stopień mistrzowski), jest organizacją, której cele i założenia są zbieżne z naszymi, dlatego od roku 2017 współpracujemy i wymieniamy się wiedzą zdobytą na przestrzeni wielu lat treningu. Organizujemy wspólne seminaria i obozy szkoleniowe oraz widzimy się kilka razy do roku, aby dzielić się naszymi doświadczeniami i wspólnie spędzać razem czas, ponieważ dla ludzi Wing Tsun nie ma nic lepszego niż towarzystwo innych ludzi Wing Tsun. Dzięki Si-Je Eszter dysponujemy materiałem, który w Polsce nie był wcześniej nauczany, dlatego uważamy, że ma Ona bardzo duży wkład w rozwój naszej Fundacji i Wing Tsun Kung-Fu w Polsce.

Strona stowarzyszenia Wu De:

The Hungarian Wu De Martial Arts Association (Wu De Harcművészeti Egyesület), founded by Wing Tsun Kung-Fu Masters Si-Je Kovács Eszter (5th master level) and Si-Hing Dr Kovács Milán (3rd master level), is an organization whose aims and foundations are complementary to ours, that is why since 2017 we cooperate and share our knowledge acquired after many years of training. We organize common seminars and training camps, meeting each other few times per year in order to share our experience and spend time together, because for Wing Tsu people there nothing is better than having company of other Wing Tsun people. Owing to Si-Je Eszter at our disposal are numerous techniques that in the past weren’t taught in Poland at all. That is why we share an opinion that she has contributed a lot to our foundation and Wing Tsun Kung-Fu in Poland as well.

Website of the Wu De Association:

Zmień swoje życie ćwicząc Kung-Fu !

Sztuka walki dla wszystkich niezależnie od płci i wieku.

DOŁĄCZ