Si-Sok Artur Rychta

Artur Rychta był jednym z czołowych instruktorów pierwszej polskiej fali Wing Tsun i jednocześnie najbardziej zaawansowanym uczniem Si-Kunga Marka Stefaniaka (więcej o Si-Kungu Marku Stefaniaku można przeczytać tutaj), który po swojej rezygnacji z funkcji głównego instruktora Wing Tsun w Polsce Jemu przekazał swoje uprawnienia. Si-Sok zmienił po jakimś czasie nazwę na Wing Chun, chcąc się odciąć od wszelkich kwestii politycznych ówczesnego środowiska i wciąż pozostaje daleki od przynależności do jakiejkolwiek organizacji.

Bardzo skromny człowiek, zarówno w Wing Tsun jak i w życiu „poszukiwacz prawdy”, jak sam o sobie mówi, ale przede wszystkim praktyk, który poznał nie tylko jedną linię przekazu naszego systemu. Poniżej Si-Sok Artur Rychta i Jego najbardziej zaawansowany uczeń – Si-Fu Radosław Mikołajczuk reprezentujący obecnie linię przekazu Wong Shun Leunga – podczas prezentacji technik Wing Tsun w jednym z artykułów ukazującego się w latach 90. magazynu „Wojownik” (nr 1/92).

Artur Rychta was one of leading instructors of the first Wing Tsun wave in Poland as well as the most advanced student of Si-Kung Marek Stefaniak (more information about Si-Kung Marek Stefaniak can be found here), who after his resignation from the function of Wing Tsun chief instructor in Poland, passed the authority on Him. After some time passed by, Si-Sok change the label to Wing Chun, wanting to stay away from political issues of those-days community. He still avoids to be connected with any organization.

A very humble man, as in Wing Tsun as in daily life the „truth seeker”, as he used to speak about Himself, and most of all a practitioner who has learned not only one lineage of our system. Below Si-Sok Artur Rychta and His most advanced student – Si-Fu Radosław Mikołajczuk who currently represents the lineage of Wong Shun Leung – demonstrating Wing Tsun techniques in an article published in the „Warrior” magazine from 90s (no. 1/92).

Poniżej kolejny archiwalny artykuł autorstwa Si-Soka Artura Rychty opublikowany w magazynie „Wojownik” (numer 3/92). Na zdjęciach rozpoznajemy kombinacje, które dobrze znamy i praktykujemy do dzisiaj.

Below another rare article about Wing Tsun written by Si-Sok Artur Rychta, published in „Warrior” magazine (no. 3/92). On the pictures, we can easily recognize the combinations that we know well and have used to practice nowadays.

Mieliśmy zaszczyt gościć Go na jednym z treningów w szkole Si-Fu Marcina Błaszaka, gdzie po 30 latach spotkał ponownie swojego nauczyciela – Si-Kunga Marka Stefaniaka. Spotkanie było bardzo ciekawe. Si-Sok opowiadał nam o treningu w trudnych latach 80. i 90. oraz dzielił się wspomnieniami ze wspólnych lat na sali treningowej z Si-Kungiem. Miało to miejsce 23.01.2020. Więcej na temat tego wydarzenia można przeczytać tutaj.

We had the honour to have him as a guest on one of regular classes in the gym of Si-Fu Marcin Błaszak, where he met again after 30 years his teacher – Si-Kung Marek Stefaniak. The class was extremely exciting. Si-Sok told us about training in the tough 80s and 90s. and shared with us his memories from times he spent in the gym with Si-Kung. The event took place on 23.01.2020. More details about that event can be found here.

Si-Sok Artur Rychta również dość długo ćwiczył i współpracował z kickbokserami. Poniżej okładka magazynu „Wojownik” (numer 4/92), krótka prezentacja technik kickboxingu w wykonaniu Mirosława Tieslera z udziałem Artura Rychty.

Si-Sok Artur Rychta was also for a long while practicing and cooperating with kickboxers. Below cover of the „Warrior” magazine (no. 4/92) as well as short demonstration of kickboxing techniques showed Mirosław Tiesler with assistance of Him.

Zmień swoje życie ćwicząc Kung-Fu !

Sztuka walki dla wszystkich niezależnie od płci i wieku.

DOŁĄCZ