RODO

Administratorem danych osób, pozostających w kontakcie ze szkołami Fundacji Wing Tsun Kung-Fu Polska oraz jej uczniami, asystentami, instruktorami oraz wszystkim współpracownikami są następujące podmioty:

– Fundacja Wing Tsun Kung-Fu Polska (KRS 0000747863)

– firma MB&WT Marcin Błaszak z siedzibą w Warszawie (ul. Deotymy 11/13 m. 35 01-407, NIP: 527 246 23 84)

Państwa dane są wykorzystywane w celach marketingowych, informacyjnych, promocyjnych i administracyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016

COOKIES

Strona wykorzystuje cookies – małe pliki tekstowe, przechowywane na Twoim komputerze, w celu zapewnienia lepszej funkcjonalności. Są one używane w celu dostosowania strony do preferencji użytkowników, przechowywania informacji, dotyczących zakupów w sklepie internetowym, oraz przekazywania danych statystycznych zewnętrznym aplikacjom takim jak Google Analytics. Z założenia cookies mają za zadanie usprawniać działanie przeglądarek. Możesz jednak wyłączyć cookies zarówno na tej stronie, jak i na innych. Najłatwiej to zrobić dezaktywując je w Twojej przeglądarce. W tym celu sugerujemy zapoznanie się z sekcją „Pomoc” Twojej przeglądarki lub zaznajomienie się z informacjami zawartymi na stronie, dotyczącej cookies.

ZGODA NA REJESTRACJĘ MATERIAŁÓW

Rejestracja materiałów, omawianych i prezentowanych podczas zajęć, za pomocą urządzeń i środków multimedialnych jest możliwa jedynie po wcześniejszym uzyskaniu zgody instruktora prowadzącego zajęcia. Fundacja Wing Tsun Kung-Fu Polska, ani żaden z jej instruktorów oraz asystentów, prowadzących zajęcia, nie wyrażają zgody na publikowanie w Sieci materiałów zarejestrowanych podczas zajęć przez ich uczestników (uczniów, asystentów, instruktorów, biorących w nich udział, gości z zewnątrz), bez uzyskania na to wcześniejszej zgody prowadzącego rejestrowane zajęcia.

OPIEKA PRAWNA

Instruktorzy i uczniowie, związani z Fundacją Wing Tsun Kung-Fu Polska, posiadają otrzymania możliwość pomocy prawnej. W sytuacjach prawnych, uregulowanych przez Kodeks Karno-Skarbowy, czy Kodeks Cywilny, związanych z prowadzeniem szkoły, instruktorzy mogą korzystać z darmowej porady prawnej. (Usługa nie obejmuje prowadzenia sprawy przez prawnika, czy stawania jako prawnik przed instytucjami państwa). W sytuacjach prawnych, uregulowanych przepisami Kodeks Karny i Kodeks Wykroczeń, związanych z prowadzeniem szkoły, lub użyciem technik Wing Tsun, uczniowie i instruktorzy mogą korzystać z pomocy prawnej, łącznie z reprezentowaniem osoby przed instytucjami państwowymi. Powyższa pomoc jest darmowa, chyba że sprawa zostanie zakończona wyrokiem wskazującym winę ucznia lub instruktora. Wówczas skazany pokrywa koszty zastępstwa procesowego.