Si-Fu Krzysztof Dylicki (2. st. mistrzowski)

Si-Fu Krzysztof Dylicki (2. st. mistrzowski)