Jedna z najbardziej unikalnych metod treningu Wing Tsun Kung Fu – Chi Sau – jest treningiem tzw. lepkich rąk. Jest to podstawowy trening reakcji w zwarciu i może być wykonywany tylko z partnerem, ponieważ podstawowym zadaniem Chi Sau jest rozwijanie reakcji w kontakcie dotykowym.

Przejdź do góry