Si-Fu Piotr Ziółkowski (2 st. mistrzowski)

Si-Fu Piotr Ziółkowski (2 st. mistrzowski)